ONDERZOEKSCATEGORIEËN

BIM

erlenmeyerHet BIM-lab is de ruimte waarbinnen de opleiding Toegepaste Architectuur van Howest experimenteert met gebouwinformatiemodellen uitvoert. In het BIM-lab worden experimenten uitgevoerd door studenten TA, in het kader van een Bachelorproef, als (tussentijdse) evaluatie voor bepaalde opleidingsonderdelen en/of ter ondersteuning van lopend wetenschappelijk onderzoek door de medewerkers van TA.

Hierbij legt het BIM-lab zijn focus niet op theoretische onderbouwing van BIM als concept, nog op de globale evoluties in het gebruiken en behandelen van zogenaamde ‘Big Data’. De experimenten van het BIM-lab hebben tot doel de praktische toepassing van BIM als centrale ‘visualisatie-techniek’, het model als ‘materialen-databank’, en het BIM-proces als dagdagelijkse ‘work-flow’ te ontwikkelen en te verfijnen. Het speelt in op zeer praktijkgerichte vragen en problemen van het werkveld, zowel bij zeer specifieke vragen als het implementeren van deze techniek in een kantoor of het bijsturen van een bestaande work-flow als bij meer algemene (werkveld-brede) vraagstukken zoals materiaal-bibliotheken en bestek-koppelingen.

 

INTEGRALE DUURZAAMHEID

printthings-duurzaamheidWat is duurzaamheid? Als ik die vraag stel aan studenten of collega architecten dan hoor ik honderd verschillende antwoorden. En iedereen heeft voor een stuk gelijk… Maar wat is duurzaamheid dan eigenlijk?
Voor ons is duurzaamheid een containerbegrip waarbij rekening wordt gehouden met ecologie, energie, economie, maintenance, sociale meerwaarde…tot materiaal- en grondstofgebruik.
Deze integrale benadering is een complex vraagstuk waarbij we ons baseren op vele studies en verworven inzichten. En daarbij is elk aanvullend toegepast onderzoek van belang.

 

ONDERZOEKwebam_research_05_rotterd_membintercon_am_tn04

Onderzoek en dienstverlening is naast onderwijs één van de kerntaken van een Hogeschool opleiding. Daarin worden concrete vragen vanuit het werkveld beantwoord en/of specifiek toegepast onderzoek gedaan.

Als student kan je hieraan meewerken, Ofwel in een voorbereidend traject en/of effectieve projectmedewerking. De thema’s zijn divers maar sluiten nauw aan bij de visie van de opleiding.

 

RENOMONUart_nouveau_8

Renovatie en monumentzorg is binnen architectuur een belangrijke tak waarbij bouwexpertise en inzicht in de bouwgeschiedenis hand in hand gaan. In dit spanningsveld ontstaan vele vragen van diverse aard: ambacht, esthetiek, geschiedenis, wetenschap, onderzoek…

 

 

VISUALISEREN

DeARCHIVIZ bouwwereld kan onmogelijk functioneren zonder ‘plannen’. Het visualiseren van architectuur is dan ook een centraal thema binnen de opleiding Toegepaste Architectuur en dit thema is dan ook een belangrijk onderzoeksdomein binnen de bachelorproeven.

Er worden continu nieuwe technieken en applicaties ontwikkeld om de (virtuele) bouwrealiteit op een begrijpelijke, al dan niet realistische en steeds meer interactieve manier voor te stellen. In dit labo gaan we dan ook op zoek naar deze nieuwe technieken, zoeken we nieuwe toepassingen voor bestaande technieken of proberen we complexe applicaties te verfijnen en toegankelijk te maken voor het hele werkveld.

 

DETAILLEREN

detail3Met Low-Energy Innovative High-Tech-detailling wordt gestreefd naar nieuwe oplossingen voor de gebouwde omgeving, op detailniveau. Op basis van bvb. ontwerp-ideeën uit GP5 of concrete vragen uit het werkveld kan de student een volledige detailoplossing ontwikkelen, waarbij zowel het energetische, het innovatieve als het technische aspect wordt uitgewerkt. Dit moet resulteren compleet (ver)nieuw(end)e oplossingen voor gebouwen en constructies en een dergelijk onderzoek moet uiteraard begeleid worden door een specifieke (relevante) partner uit het werkveld.

 

ORGANISEREN

Acontainer houserchitecture meets engeneering meets construction…..Prefabwoningen, modulair bouwen, flexibele woningen, meegroeiwonen, de zorgcontainer in de tuin… het zijn allemaal bouwtypologiën die vandaag in volle ontwikkeling zijn en die stuk voor stuk oplossingen bieden aan heel specifieke en/of algemene noden. Ze worden vaak opgestart vanuit de overtuiging dat onze klassieke bouwmethodes (alles op de werf) inefficiënt, kosten- en grondstofverslindend zijn.

In dit labo geven we ruimte om dergelijke nieuwe bouwvormen en -methodes te onderzoeken in nauwe samenwerking met de industrie.

ANALYSEREN

De geschiedenis, de taal, de morfologie en de grammatica van de architectuur zijn misschien eerder theoretische onderzoeksdomeinen, maar ze bepalen wel mee hoe onze gebouwde omgeving er uitzag, uitziet en uit zal zien.
Verbanden tussen Renaissance en hedendaagse architectuur, didactische vormgevingen om de theorie bevattelijk voor te stellen, … zijn typische onderwerpen.

In dit labo bouw je voornamelijk verder op je kennis over architectuurgeschiedenis en architectonische context.