2223_40- Visualiseren en documenteren van concrete oplossingen voor particuliere bouwers in het domein van circulair bouwen.

Circulair bouwen wint gaandeweg aan terrein. Toch laat het gros van de (ver)bouwers het principe links liggen. En mensen die wél overtuigd zijn, vinden maar moeilijk informatie en al zeker geen antwoorden op hun specifieke vragen.

Toch hebben heel wat vragen die bouwheren zich stellen bij het ontwerp en de realisatie van hun woning, een circulair antwoord. Maar vaak zijn ze zich daar niet bewust van. Ook adviesgevers waar ze zich toe richten, hebben niet altijd een circulaire reflex. Met het project C-Adviseurs willen wij – dat zijn Vibe en Ecobouwers – adviesgevers in Vlaanderen ondersteunen en wapenen zodat bouwheren op hun klassieke vragen een circulair antwoord krijgen.

Gelijktijdig willen we bouwheren ontzorgen, zodat ze ook na het advies, aan de slag kunnen gaan. Via Ecobouwers.be en C-bouwers.be bieden we hen tools, inspiratie en gebruiksvriendelijke info aan en wijzen hen de weg naar circulaire producten, diensten, aannemers en architecten.

Lees verder

2223_34- Maak wervende en inspirerende toekomstbeelden van de Stad Brugge: straten, pleinen, parken, wijken die klimaatneutraal en klimaatrobuust zijn.

De Stad Brugge heeft een klimaatplan 2030 onder de noemer ‘BruggeNaarMorgen’. Dit plan omvat lokale doelstellingen om Brugge tegen 2050 klimaatneutraal en klimaatrobuust te maken. De stad Brugge wil graag inspirerende en wervende toekomstbeelden die Bruggelingen helpen verbeelden hoe wijk, straat, park, plein van de toekomst er uit ziet.

Dit veronderstelt interventies die de potenties van hernieuwbare energie, zachte fossielvrije stadsmobiliteit mogelijk maken, maar ook tegelijk ruimte geven voor extra groen, waterbuffering, lokale en plantaardige voeding en zoveel als mogelijk circulair ontworpen zijn.

Lees verder

2223_30- Bio-based veranderingsgericht energetisch renoveren binnen traditionele gemetselde eengezinswoningen: de ontwikkeling van een handleiding voor het opmaken van een veranderingsgericht uitvoeringsdossier.

Hoe kunnen we deze bestaande structuren op een bio-based veranderingsgerichte manier energetisch gaan renoveren met die gedachte dat deze handelingen omkeerbaar moeten zijn in de toekomst zonder downcycling. Waarbij we starten met een analyse van een bestaande typische rijwoning om zo het aanwezige koolstofbudget te bepalen en het re-use potentieel in beeld te brengen.

Lees verder

2223_25- REVIT versus GRO tool. Ambitieniveau duurzaamheid van gebouwen.

Circulair bouwen, circulaire economie en energiezuinig is een alom gekend fenomeen.

De vraag is hoe meet je dit alles tijdens ontwerp of op een aanbesteed/bestaand dossier, … en hoe kan je hier gaan optimaliseren of bijsturen tijdens ontwerp of zelfs in uitvoering.
Wat is het meest haalbare ambitieniveau en hoe kan de link snel gemaakt worden tussen de GRO-tool en Revit.

Lees verder

2223_14- Onderzoek naar circulaire gevelopbouwen.

De bouwschil is o.i. één van de belangrijkste circulaire uitdagingen. Het geheel moet voldoen aan verschillende eisen, zoals water- en winddichting, isolatie, natuurlijke lichtinval, akoestiek, brand, integratie van technische installaties (zoals zonwering, ventilatie, elektriciteit,…), binnen- en buitenafwerking,…

Lees verder

2223_12- Met welk stappenplan kunnen we circulaire ambities concretiseren bij infrastructuurprojecten van de Provincie?

Binnen de Provincie Oost-Vlaanderen stellen we een duurzaam beleid voorop maar willen we ook zelf toepassen wat we prediken en dus ook zelf vooruitstrevend(er) zijn in de manier waarop we met projecten (nieuwbouw, renovatie) omgaan.

Het circulair bouwen is onderdeel van een duurzaamheidsbeleid maar heeft vele gradaties en mogelijkheden.

Lees verder

2223_11- Climate Responsive Design voor woningen: starten vanuit primitieve en ingenieuze typologieën en technieken om onze woonvormen te herdenken i.f.v. autarkie.

De stijgende energiekosten en de urgente zorg omtrent het klimaat staan bij de consument lijnrecht tegenover elkaar. Technologische oplossingen voor energiebesparingen in ons woonpark vergen grote financiële inspanningen. Het klimaat moet wijken als het-einde-van-de-maand de primaire bekommernis wordt.

Lees verder

2223_10- Hoe komt regeneratieve ontwikkeling aan bod in de huidige Vlaamse bouwwereld?

In dit onderzoek wordt een antwoord gezocht op bovenstaande vraag aan de hand van case studies. Een aantal projecten in Vlaanderen dienen onderzocht te worden en getoetst aan het ontwerp kader van regeneratieve ontwikkeling. Door het opzoeken van informatie, het voeren van interviews en een plaatsbezoek dienen een aantal cases verder uitgewerkt te worden.

Regeneratief ontwerpen en bouwen is de volgende stap voor de bouwsector. Het gaat verder dan de buzz die circulair bouwen, kringloopsluiting en zero impact anno 2022 creëren. Het gaat verder dan de inperking van onze vervuilende impact op de planeet.

Lees verder

2223_8- Duurzame ontwerpmethodes: realiseren van een landschapsobservatiepunt, geconstrueerd uit ecologische, gerecupereerde en duurzame grondstoffen.

Site: een uitkijkpunt aan de vijvers van Bellefroid te Leuven.

Het doelpubliek van de constructie is in de eerste plaats de natuur: flora en fauna zijn prioriteit en de mens is slechts te gast. De constructie is opgebouwd uit massieve aardlagen met verschillende samenstellingen. Deze dienen als habitat voor plant en dier. De buitenkant kan en mag verweren. De binnenkant, die publiek toegankelijk is, niet. Langs de binnenzijde moet een duurzame keerwand ervoor zorgen dat de aardlagen niet eroderen.

Lees verder

2223_7- “Werkplek van de toekomst op een duurzame wijze.”

*Welke mogelijkheden zijn er om de kwaliteit van een werkomgeving te verbeteren?
*Welke mogelijkheden zijn er om werkplekken op duurzame en circulaire wijze aan te passen aan het nieuwe werken?

In ons gebouw gelegen aan de Cornelus Schutstraat hebben onze medewerkers klachten over thermisch comfort (winter en zomer), akoestisch comfort, daglicht en luchtkwaliteit op de gelijkvloerse verdieping.
We wensen te onderzoeken welk een realistisch programma van eisen kan zijn en hoe of welke renovatiebudget hiervoor geraamd moet worden.

CAW Antwerpen heeft circa 700 medewerkers die aan hulpverlening doen. Ze is hiervoor actief op een 45 tal locaties.
We voelen dat onze medewerkers in het post-coronatijdperk snakken naar een beter aangepaste werkomgeving.
Hoe pakken we dergelijke transitie best aan wetende dat we werken met beperkte budgetten en dat we dit graag op milieuverantwoorde manier willen aanpakken.

meer info: stefan.vanloon@cawantwerpen.be

2223_4- De omgeving rond de Gentse Sint-Jacobskerk heruitvinden zodat duurzame mobiliteit, vergroening, markt-, feest- en ontmoetingsfuncties gecombineerd worden.

Deze centrale plek in Gent is toe aan een grondige heraanleg.
GMF wilt het stadsbestuur motiveren om de voorbereiding van die heraanleg op te starten, en wenst dat het bestuur de lat hoog legt.

Dat doen we onder meer door de Gentenaars te doen dromen van een ambitieuze heraanleg, met water en groen, met doorgedreven aandacht voor toekomstbestendige materialen, duurzame mobiliteit etc.

Daarvoor hebben we creatief denkende ontwerpers nodig die hun ideeën op visueel sterke en meeslepende manier kunnen voorstellen.

meer info: bouke@gentsmilieufront.be