2324_51- Onderzoek naar de ecologische FOOTPRINT van een project. Wat zijn de verschillende actoren om een ecologisch mindset en duurzaam denken in kaart te brengen. Dit getoetst op lopende projecten om zo een toepassing te handhaven voor de toekomstige projecten.

Adhv een casestudie – Het Gentse Design Museum, onderzoek verrichten naar de actoren om een goede ecologische footprint te bekomen.

Hoe energiezuinig is dit gebouw nu echt?
Hoeveel bomen worden er gekapt voor het bouwen van het museum?
Hoe ecologisch gebeurt de ontbossing?
Hoeveel transporten worden hiervoor georganiseerd?
Hoe ecologisch zijn deze transporten?
Hoe ecologisch denken/werken ze in de omliggende Europese landen en is dit toepasbaar bij ons? (ifv transport/ontbossing/…)

Lees verder

2324_42- Onderzoek naar mogelijke (betaalbare) EPC-oplossingen bij bestaande grootschalige (+10mio€) residentiële renovatieprojecten, waarvan de gevels en funderingsvloeren nog niet geïsoleerd werden.

Bestaande projecten (woonblokken) moeten verplicht renovatie ondergaan om te voldoen aan de toekomstige EPC-eisen. Het is niet evident om deze bestaande residentiële projecten beter te isoleren.

Een onderzoek naar mogelijke (betaalbare) oplossingen in verschillende bestaande situaties is nuttig.

Bestaande project (woonblokken) moeten verplicht renovatie ondergaan om te voldoen aan de toekomstige EPC-eisen. Het is niet evident om bestaande woningen beter te isoleren. Een onderzoek naar mogelijke (betaalbare) oplossingen in verschillende bestaande situaties is nuttig.

We merken in praktijk dat hier vaak zeer hoge kosten verbonden zijn bij de werken om de  huidige isolatienormen bij een renovatie van dergelijke grootteorde uit te kunnen voeren.

Lees verder

2324_49- Welke essentiële factoren beïnvloeden de acceptatie en implementatie van alternatieve bouwmethodes en materialen in de Belgische bouwsector.

En op welke manier kan de ’trial and error’-architectuurpraktijk doeltreffend worden geïntegreerd als een leer- en verbeteringsstrategie voor aannemers met bijzondere aandacht voor het belang van bouwdetails als stimulans van innovatie?

Lees verder

2324_14- Hoe gaan we om met water als kostbaar goed?

Water is een kostbaar goed. De laatste zomers worden we er meer en meer mee geconfronteerd. Het dwingt ons om anders naar watergebruik en -verbruik te kijken.

Klassiek ligt de nadruk op regenwaterrecuperatie voor huishoudelijke toepassingen. Dit is een goede strategie om te voorkomen dat regenwaterafvoeren en riolering overbelast geraken. Het zorgt ook dat de vraag naar drinkbaar water daalt. Maar, volgens ons is dit niet voldoende.

Lees verder

2324_35- “ Hoe kan, in een BIM omgeving in Vlaanderen, het financiële ontwerp hand in hand gaan met het gemodelleerde ontwerp, in elk belangrijk stadium van het bouwproces? “.

Dit onderzoek richt zich op de vraag:

‘Hoe vanuit het Building Information Modelling (BIM) – proces het financiële luik van een architectuurontwerp kan vertaald worden in elk stadium van het ontwerpproces?’

Er wordt onderzoek gedaan naar de verschillende vormen van de bouwkost, gaande van oppervlakteraming tot finale meetstaat. We proberen deze te linken aan de verschillende fases van het ontwerpproces, gaande van haalbaarheidsstudie tot as-built.

Lees verder

2324_05- Bij nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie is een EPB verslag verplicht. De aangestelde EPB-verslaggever voert in het merendeel van de gevallen handmatig de informatie in de 3G software in.

BIM-modellen bieden een opportuniteit om informatie uit het model te hergebruiken als input voor de EPB-berekening. Een (gedeeltelijke) automatisatie zorgt voor een tijdsbesparing en minder fouten.

Onderzoek naar de (materiaal) parameters en hoeveelheden (oppervlaktes, volumes, …) die vanuit het REVIT model kunnen ingeladen worden in de EPB software.

Lees verder

2324_11- Hoe kan AI worden geïntegreerd in de bouw (industriebouw) tijdens het montageproces (augmented reality).

Vanuit het tekenbureau gebeurt de opmaak van een IFC model dat bruikbaar is voor uitvoering (3D model).

Hoe kan op basis van dit IFC model zonder opmaak van 2D plannen maar met behulp van de nodige hardware een industriebouw gemonteerd worden.
onderzoek naar nauwkeurigheid, rendementsverhoging en kostprijsanalyse.

meer info: annelyn.naert@mahieu-construct.be

2324_12- Uniformisering van bouwmethodieken en -knopen.

Als bouwbedrijf bouwt ARTES geregeld voor de eigen projectontwikkelaar CAAAP in diverse projecten en met verschillende architecten.

Om deze samenwerking te optimaliseren wensen we een soort ‘leidraad’ (incl. visualisaties) uit te werken waarbij er een aanzet wordt gegeven om diverse bouwmethodieken uit te werken. Dit over het hele bouwproces van ruwbouw tot afwerking en zelfs technieken.

Lees verder

2324_16- Houtbouw in de hoogte.

Er is steeds meer interesse in houtbouw. Wanneer we in de hoogte willen bouwen, komen we verschillende technische randvoorwaarden tegen die een impact hebben op de haalbaarheid (brandweerstand, akoestiek, kostprijs, dimensies,…).

Er is steeds meer interesse in houtbouw. Wanneer we in de hoogte willen bouwen, komen we verschillende technische randvoorwaarden tegen die een impact hebben op de haalbaarheid (brandweerstand, akoestiek, kostprijs, dimensies,…).

In het buitenland kennen we reeds enkele referenties, in eigen land nog niet. In Antwerpen Nieuw Zuid wou de Japanse architect Shigeru Ban een hoogbouw bouwen, volledig met een houten structuur. Hij heeft het project moeten aanpassen naar een hybride structuur omdat de brandweereisen te veel beperkingen oplegden.

Lees verder

2324_21- BUILD – DEBUILD – REBUILD

BLAF Architecten onderzoekt momenteel hoe ze een recent gebouwde passiefwoning kunnen demonteren en opnieuw kunnen opbouwen tot een nieuwe passiefwoning.

Voor elk gebruikt materiaal of component wordt hergebruik onderzocht of gezocht naar een waardevoller (economischer en ecologischer) alternatief.

BLAF maakt zich zorgen over de herbruikbaarheid en recycleerbaarheid van het hedendaags gebouwd patrimonium met de traditionele bouwmethodieken zoals de spouwmuur. Daarom is er een continue zoektocht naar duurzamere hybride bouwmethodieken in eigen projecten. Met veel zelfkritiek onderzoekt BLAF hoe een eigen recent gebouwd project gedemonteerd en heropgebouwd kan worden.

Lees verder

2324_22- 50 WAYS TO BUILD A WALL!

BLAF architecten stelt de traditionele bouwmethodieken in vraag omdat ze niet reageren op de duurzaamheidsproblematiek. Daarom is er een continue zoektocht naar duurzamere hybride bouwmethodieken in eigen projecten.

Een 50 tal verschillende gebouwde wandsamenstelling worden geëvalueerd en gepresenteerd.

Lees verder

2324_04- Buitenunits van warmtepompen verwerken in meergezinswoningen: akoestiek, kokers, afstand tot binnenunits, esthetisch, toegang tot de buitenunit voor periodiek onderhoud…

Gezien de relevantie van de huidige problematiek, gaat dit onderzoek over het ontwikkelen van een handige tool/ontwerprichtlijn die aangeeft hoe je dit vanaf ontwerpfase op een goede manier kan integreren in een ontwerp?

In concreto, het in kaart brengen van alle aspecten waar men bij meergezingswoningen rekening moet mee houden bij het integreren van warmtepompen.
Zoals technisch, operationeel als wetmatig.

Doel is een model opmaken, met een duidelijk weergave bij elk aspect waar men moet op letten vanaf ontwikkeling (MER-rapport) over ontwerp, vergunning, tot plaatsing als naar later onderhoud toe. (toegankelijkheid buitengroepen edm…)

De problematieken zijn overduidelijk aanwezig. Er wordt gestart vanuit een algemene studie naar de totale impact van het plaatsen van warmtepompen op meergezinswoningen.

A.d.h.v. verschillende casussen die momenteel lopende zijn, zal het bekomen model kunnen afgetoetst worden.

meer info: gael@van-huele.be

2324_27- Hoe kunnen we de bestaande toestand van bouwwerken en terreinen meteen voldoende registreren zodat we na het plaatsbezoek reeds voldoende gegevens hebben om plannen te valideren, bijkomende metingen te doen, over alle nodige foto’s te beschikken zodat geen tweede keer ter plaatse gaan noodzakelijk is?

We merken dat we reeds bij aanbesteding veel gedoe hebben met incorrecte data van verouderde inmetingen, plannen, … en nooit over echt voldoende foto’s beschikken.

Ons lijkt het in ieders voordeel dat we in het bezit zijn van de meest actuele data om onze studie voor te bereiden en een correcte prijs hier tegenover neer te zetten.

Lees verder

2324_30- Hoe kunnen we ‘biophilic design’ opschalen in de huidige Vlaamse bouwwereld?

Biophilic design is een zintuiglijke manier van ontwerpen waarbij het belangrijk is om onze connectie met de natuur te herstellen.

Meer en meer tijd spenderen we binnen door, terwijl natuur heel wat voordelen heeft voor onze productiviteit, concentratie, stressniveau en algeheel welzijn.

Daarom worden in biophilic design natuurlijke elementen geïntegreerd in onze binnenomgeving.

Lees verder