2223_36- Hoe ziet een kwalitatieve randafwerking er in een dorpse context uit en hoe garandeer je meerwaarde voor het dorp? (onderzoek op Avelgem)

Intercommunale Leiedal startte in 2020 met het masterplan voor het centrum van Avelgem. Er werd onderzocht in welke mate Avelgem nood heeft aan een ruimtelijk beleidsplan, ter vervanging van haar structuurplan. Om het masterplan op te maken van de hoofdkern van Avelgem werden de bestaande visiedocumenten afgetoetst aan de toekomstige ruimtelijke uitdagingen.

Het masterplan stelt een netwerk van trage doorsteken voor dwars op de steenweg en dwars op de scheldevallei. Aan deze belangrijke verbindingen worden groenruimte en ruimte voor water gekoppeld. Daarnaast werden percelen met ontwikkelingspotentieel naar voren geschoven omwille van de meerwaarde die ze kunnen hebben voor het hele dorp. Deze nieuwe ontwikkelingssites bieden de kans om het woonaanbod in het dorp te diversifiëren, kernversterkend programma strategisch te introduceren en de relatie tussen het dorp en de Scheldemeersen te herdenken door te bouwen aan de rand. De eerste lijnen zijn uitgezet, maar hoe ziet zo’n kwalitatieve randafwerking er in een dorpse context uit? En hoe garandeer je meerwaarde voor het dorp?

Lees verder

2223_35- De minimale woonoppervlakte in Brugge is 33m². Dat staat vast. Hoe gaan we met minimale woonoppervlakte om bij nieuwe woonvormen?

De minimale woonoppervlakte die Vlaanderen oplegt is naar Brugse normen veel te beperkt. Om kwaliteitsvol permanent te wonen is volgens ons 33m² een absoluut minimum. Bij nieuwe woonvormen worden ruimtes gedeeld en is de woonoppervlakte niet meer duidelijk te bepalen.

We hebben nood aan een nieuw kader.

33m² blijft sowieso de minimale oppervlakte voor permanent wonen.

Lees verder

2223_17- Hoe kan er, in functie van gebouwbeheer, op eenvoudige manier gecommuniceerd worden tussen de architect (coördinator) en de gebouweigenaar (industrie)?

Voor een gebouweigenaar/-beheerder een eenvoudig instrument ontwikkelen om hem de mogelijkheid te geven het facility management op te volgen en aan te vullen, zonder dat hij daar opgeleid personeel moet voor inzetten:

– De eigenaar kan op een eenvoudige manier wijzigingen aanduiden zodat de architect het BIM-model kan updaten.

– De eigenaar kan defecten markeren en krijgt daar een overzicht van zodat herstellingen kunnen worden aangegeven in de software ter attentie van de daartoe bevoegde personen.

– De eigenaar kan via het model al de technieken, brandblussers, branddeuren, enz. zien en de waarden, data, keuringen, onderhoud, enz. via een link naar een server/cloud of in de software opvragen, via pdf-fiches of BIM-properties of…

– De eigenaar kan deze data zelf wijzigen.

– De eenvoud van het systeem is belangrijk. vb, de klusjesman/technieker moet in de mogelijkheid zijn, op tablet, aan te geven waar een lamp stuk is.

Lees verder

2223_11- Climate Responsive Design voor woningen: starten vanuit primitieve en ingenieuze typologieën en technieken om onze woonvormen te herdenken i.f.v. autarkie.

De stijgende energiekosten en de urgente zorg omtrent het klimaat staan bij de consument lijnrecht tegenover elkaar. Technologische oplossingen voor energiebesparingen in ons woonpark vergen grote financiële inspanningen. Het klimaat moet wijken als het-einde-van-de-maand de primaire bekommernis wordt.

Lees verder

2223_9- Hoe kunnen de bewoners van een naoorlogse woonwijk hun woning duurzaam aanpassen op vlak van energie, woonkwaliteit, gezondheid en levensbestendig wonen.

Het project ‘Transformatie van naoorlogse woonwijken’ heeft als doel om via participatie, co-creatie en een doorgedreven ondersteuning de bewoners en het gemeentebestuur richting een toekomstbestendige woonwijk en woning te loodsen.

Het onderzoek behelst het bevragen van de bewoners teneinde een zicht te krijgen op hun wensen, ideeën, …, het technisch uitwerken en verbeelden van de ‘ideale’ toekomstbestendige woning, het opmaken van technische hulpfiches om de bewoners te ondersteunen tijdens het uitvoeren van de werken en eventueel het opsommen van de verschillende subsidiemogelijkheden.

meer info: soetkin.decaluwe@leiedal.be

2223_7- “Werkplek van de toekomst op een duurzame wijze.”

*Welke mogelijkheden zijn er om de kwaliteit van een werkomgeving te verbeteren?
*Welke mogelijkheden zijn er om werkplekken op duurzame en circulaire wijze aan te passen aan het nieuwe werken?

In ons gebouw gelegen aan de Cornelus Schutstraat hebben onze medewerkers klachten over thermisch comfort (winter en zomer), akoestisch comfort, daglicht en luchtkwaliteit op de gelijkvloerse verdieping.
We wensen te onderzoeken welk een realistisch programma van eisen kan zijn en hoe of welke renovatiebudget hiervoor geraamd moet worden.

CAW Antwerpen heeft circa 700 medewerkers die aan hulpverlening doen. Ze is hiervoor actief op een 45 tal locaties.
We voelen dat onze medewerkers in het post-coronatijdperk snakken naar een beter aangepaste werkomgeving.
Hoe pakken we dergelijke transitie best aan wetende dat we werken met beperkte budgetten en dat we dit graag op milieuverantwoorde manier willen aanpakken.

meer info: stefan.vanloon@cawantwerpen.be

2223_6- Hoe kan de Sint-Jan De Doperkerk in Helkijn flexibel ingericht worden voor een nevenbestemming?

Het onderzoek heeft als doel gerichte inrichtingswerken/renovatiewerken uit te voeren binnenin de Sint-Jan De doperkerk (Helkijn) dat betrekking heeft op een flexibel nevengebruik van de kerk.

Daar het gaat om een specifiek karakteristiek beschermd monument is de keuze voor bepaalde technieken een uitdaging. Deze keuze dient met de nodige aandacht te gebeuren voor de erfgoedwaarde en geschiedenis van de kerk.

Lees verder