2223_33- Wat als…Brugge de afgelopen 50 jaar op dezelfde stedenbouwkundige leest was geschoeid als de rest van Vlaanderen? Of Brugge voorbij de postkaart.

Hoe zouden de meest iconische stadslandschappen van Brugge er vandaag uitzien zonder de halve eeuw erfgoedreflex van het Brugse bestuur, de dienst Monumentenzorg en de Raadgevende Commissie voor Stedenschoon?

Waren de reien dan vergelijkbaar met de dijk van Blankenberge of zou het eerder met de Gentse Ajuinlei te vergelijken zijn? Opdracht: maak Brugge als elke andere Vlaamse binnenstad.

meer info: christophe.deschaumes@brugge.be

2223_6- Hoe kan de Sint-Jan De Doperkerk in Helkijn flexibel ingericht worden voor een nevenbestemming?

Het onderzoek heeft als doel gerichte inrichtingswerken/renovatiewerken uit te voeren binnenin de Sint-Jan De doperkerk (Helkijn) dat betrekking heeft op een flexibel nevengebruik van de kerk.

Daar het gaat om een specifiek karakteristiek beschermd monument is de keuze voor bepaalde technieken een uitdaging. Deze keuze dient met de nodige aandacht te gebeuren voor de erfgoedwaarde en geschiedenis van de kerk.

Lees verder

2223_5- Cultuurhistorische informatie verwerken in BIM model en ontsluiten voor verschillende doelgroepen.

Bij elke beslissing over erfgoed – zij het met het oog op herbestemming, voor ingrepen of voor onderhoud – is cultuurhistorisch onderzoek de basis. Afwegingen en keuzes dienen gebaseerd te zijn op kennis en onderbouwd met feitelijke gegevens. Daarbij is in Nederland de methodologie beschreven in de ‘Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek en de ‘Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek, een de-facto standaard. Traditioneel gezien is het resultaat van een cultuurhistorisch onderzoek een geschreven rapport, veelal in de vorm van een pdf-document. Hierin staat alle informatie die relevant is voor beslissingen over herbestemming, ingrepen of onderhoud aan het onderhavige object, inclusief waardestellingen op verschillende beschouwings- of schaalniveaus. Een dergelijk rapport kan bovendien ook dienen als referentie, achtergrondinformatie of context voor andere projecten. Om deze kennis op een waardevolle manier in te kunnen zetten, moet men het rapport echter wel kennen en de resultaten en waardestellingen ook weten te gebruiken in het ontwerp en ontwikkelproces. 

Lees verder

2223_2- Onderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden van de duiventoren van de voormalige Sint-Pietersabdij van Oudenburg.

Stad Oudenburg restaureert momenteel de abdijhoeve van de voormalige Sint-Pietersabdij van Oudenburg. De duiventoren maakt onderdeel uit van deze hoeve en kent sinds 1975 een bescherming als monument.

Welke rol kan de duiventoren binnen deze site op zich nemen? Welke invulling(en) kan (kunnen) er aan gegeven worden die rekening houd(t)(en) met maatschappelijke noden of met andere relevante thema’s zoals bijvoorbeeld publieke toegankelijkheid, streekontwikkeling, duurzaamheid…. Hoe kan deze invulling uitgewerkt worden zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de erfgoedwaarde van het gebouw en van de site.

meer info: info@polderrand.be; joke.meerkens@oudenburg.be

2223_1- Casino van Blankenberge – herbestemmingsonderzoek.

Er is opnieuw de intentie om de casino van Blankenberge af te breken en nieuw herop te bouwen. Volgens onze informatie zou het oorspronkelijke art-déco gebouw (weliswaar verminkt) bewaard zijn achter de postmoderne verbouwingsingrepen uitgevoerd tijdens de jaren 1990.

Het onderzoek zal aangeven als er effectief reconstrueerbare art-déco elementen bewaard zijn en als het behoud van het gebouw kan bijdragen tot de revalorisatie van het art-deco erfgoed in Blankenberge.

meer info: b.delaey@telenet.be