WAT?

“Een bachelorproef is een afsluitende toets waarin een student of een team van studenten een casus/ontwerp/probleem uit het werkveld op een kritische, reflectieve en onderzoeksgerichte wijze exploreert, analyseert en hiervoor een oplossing bedenkt, een advies formuleert, een toegevoegde waarde geeft, ….”

 

Deze bachelorproef is de ideale gelegenheid voor de toekomstige bachelor in de toegepaste architectuur om zich te verdiepen in één of meerdere essentiële beroepsspecifieke competenties. En dit op vraag van en begeleid door experten uit het werkveld of gelieerd aan lopend onderzoek.

 

  • Het is een zelfstandige uitwerking en analyse van een complex beroepsspecifiek vraagstuk.
  • Het is een individueel werkstuk waarin alle verworven competenties kunnen worden toegepast en leiden tot een  persoonlijke, kritische slotconclusie.
  • De keuze van het thema moet waardevol en relevant zijn voor zowel de student, de opleiding en/of werkveld.
  • De presentatie van de bachelorproef moet haar valorisatiewaarde voor het werkveld bewijzen.

 

Elke student kiest dus individueel een thema, al dan niet in directe samenwerking met het werkveld. Daarnaast kiest de student een externe mentor die hem/haar zal begeleiden naar het beoogde eindresultaat. Deze mentor deelt zijn/haar deskundigheid, adviseert en beoordeelt het  werk van de student op inhoud, relevantie en bruikbaarheid in het werkveld.

Bewaren