2223_40- Visualiseren en documenteren van concrete oplossingen voor particuliere bouwers in het domein van circulair bouwen.

Circulair bouwen wint gaandeweg aan terrein. Toch laat het gros van de (ver)bouwers het principe links liggen. En mensen die wél overtuigd zijn, vinden maar moeilijk informatie en al zeker geen antwoorden op hun specifieke vragen.

Toch hebben heel wat vragen die bouwheren zich stellen bij het ontwerp en de realisatie van hun woning, een circulair antwoord. Maar vaak zijn ze zich daar niet bewust van. Ook adviesgevers waar ze zich toe richten, hebben niet altijd een circulaire reflex. Met het project C-Adviseurs willen wij – dat zijn Vibe en Ecobouwers – adviesgevers in Vlaanderen ondersteunen en wapenen zodat bouwheren op hun klassieke vragen een circulair antwoord krijgen.

Gelijktijdig willen we bouwheren ontzorgen, zodat ze ook na het advies, aan de slag kunnen gaan. Via Ecobouwers.be en C-bouwers.be bieden we hen tools, inspiratie en gebruiksvriendelijke info aan en wijzen hen de weg naar circulaire producten, diensten, aannemers en architecten.

Lees verder

2223_31- Handelbare FM voor kleinere gebouwen/bedrijven.

Kleinere bedrijven hebben vaak geen FM (facility management) dienst. Toch moeten bepaalde onderhoudstechnische zaken periodiek gebeuren.

Hoe kunnen we alle nodige informatie, probleem-alarmen en reminders aan een (IFC) model hangen dat eenvoudig te raadplegen is voor de eindgebruiker.
Het model dient ook up-to-date gehouden te worden zonder telkens en modeleur nodig te hebben voor een minimale aanpassing (aanpassing van informatie of zelf toevoeging van elementen).

meer info: dries.nuyts@arch-teco.com

2223_30- Bio-based veranderingsgericht energetisch renoveren binnen traditionele gemetselde eengezinswoningen: de ontwikkeling van een handleiding voor het opmaken van een veranderingsgericht uitvoeringsdossier.

Hoe kunnen we deze bestaande structuren op een bio-based veranderingsgerichte manier energetisch gaan renoveren met die gedachte dat deze handelingen omkeerbaar moeten zijn in de toekomst zonder downcycling. Waarbij we starten met een analyse van een bestaande typische rijwoning om zo het aanwezige koolstofbudget te bepalen en het re-use potentieel in beeld te brengen.

Lees verder

2223_25- REVIT versus GRO tool. Ambitieniveau duurzaamheid van gebouwen.

Circulair bouwen, circulaire economie en energiezuinig is een alom gekend fenomeen.

De vraag is hoe meet je dit alles tijdens ontwerp of op een aanbesteed/bestaand dossier, … en hoe kan je hier gaan optimaliseren of bijsturen tijdens ontwerp of zelfs in uitvoering.
Wat is het meest haalbare ambitieniveau en hoe kan de link snel gemaakt worden tussen de GRO-tool en Revit.

Lees verder

2223_23- Onderzoek de mogelijkheden voor een LifeCycleAnalyses (LCA) binnen BIM applicatie Archicad of gebaseerd op IFC.

Onderzoek en/of creëer POC voor het maken van een LCA berekening op basis van BIM modellen.
Welke eisen worden hieraan gesteld in NL/BE?

Wat is er nodig voor geometrie/data in het BIM model?

Hoe zorg ik dat de berekening maximaal geautomatiseerd wordt uitgevoerd, zodat bij wijzigingen de LCA verandering inzichtelijk is (dynamisch).

Het onderzoek kan opgesplitst worden in delen:
– onderzoek naar geldende eisen en wensen voor berekening van een LCA voor BE/NL
– onderzoek naar bestaande LCA berekening tools
(student 1)
– onderzoek naar de mogelijkheden van een LCA berekening op basis van een Archicad model
– onderzoek naar de mogelijkheden van een LCA berekening op basis van een IFC export uit Archicad
(student 2)

meer info: lvanosselaer@kubusinfo.nl

2223_22- Het vereenvoudigen van de controle productie-elementen a.d.h.v. BIM, meer bepaald van Solibri. Hoe een ruleset opmaken voor een max. controle ?

Hoe ver kan je als aannemer gaan om productie elementen te controleren aan de hand van BIM-software zoals Solibri ?

Wat kan allemaal geautomatiseerd worden en welk info moet hiervoor minimaal aanwezig zijn in het productiemodel ? Hoe moet een ruleset in Solibri opgemaakt worden, om bijvoorbeeld de positie en de spelingen van productie-elementen te controleren ? Wat kan er naast de positie en het volume nog gecontroleerd worden ? Is een automatische controle betrouwbaar ?

Lees verder

2223_21- Kan BIM een meerwaarde bieden bij restauratie ? Welke BIM-toepassingen zijn mogelijk en rendabel ? (3D san, productiemodellen, AR,…)

Hoe kan BIM een meerwaarde bieden bij een aannemer restauratie ?
Hoe moet je omgaan met pointclouds / 3D scans bij restauratie ? Hoe omzetten naar een BIM-model, gezien we hier met complexe vormen omgaan ? Welke software wordt hiervoor het best gebruikt ?

Kunnen ook hier productiemodellen gemaakt worden. Dit om bijvoorbeeld een CNC-machine aan te sturen ?

Is de tijdsinvestering om zo’n productiemodel te creëren aanvaardbaar i.v.m. de geleverde output ?
Andere voordelen of toepassingen van BIM bij restauratie mogelijk ?

Lees verder

2223_17- Hoe kan er, in functie van gebouwbeheer, op eenvoudige manier gecommuniceerd worden tussen de architect (coördinator) en de gebouweigenaar (industrie)?

Voor een gebouweigenaar/-beheerder een eenvoudig instrument ontwikkelen om hem de mogelijkheid te geven het facility management op te volgen en aan te vullen, zonder dat hij daar opgeleid personeel moet voor inzetten:

– De eigenaar kan op een eenvoudige manier wijzigingen aanduiden zodat de architect het BIM-model kan updaten.

– De eigenaar kan defecten markeren en krijgt daar een overzicht van zodat herstellingen kunnen worden aangegeven in de software ter attentie van de daartoe bevoegde personen.

– De eigenaar kan via het model al de technieken, brandblussers, branddeuren, enz. zien en de waarden, data, keuringen, onderhoud, enz. via een link naar een server/cloud of in de software opvragen, via pdf-fiches of BIM-properties of…

– De eigenaar kan deze data zelf wijzigen.

– De eenvoud van het systeem is belangrijk. vb, de klusjesman/technieker moet in de mogelijkheid zijn, op tablet, aan te geven waar een lamp stuk is.

Lees verder

2223_14- Onderzoek naar circulaire gevelopbouwen.

De bouwschil is o.i. één van de belangrijkste circulaire uitdagingen. Het geheel moet voldoen aan verschillende eisen, zoals water- en winddichting, isolatie, natuurlijke lichtinval, akoestiek, brand, integratie van technische installaties (zoals zonwering, ventilatie, elektriciteit,…), binnen- en buitenafwerking,…

Lees verder

2223_12- Met welk stappenplan kunnen we circulaire ambities concretiseren bij infrastructuurprojecten van de Provincie?

Binnen de Provincie Oost-Vlaanderen stellen we een duurzaam beleid voorop maar willen we ook zelf toepassen wat we prediken en dus ook zelf vooruitstrevend(er) zijn in de manier waarop we met projecten (nieuwbouw, renovatie) omgaan.

Het circulair bouwen is onderdeel van een duurzaamheidsbeleid maar heeft vele gradaties en mogelijkheden.

Lees verder

2223_11- Climate Responsive Design voor woningen: starten vanuit primitieve en ingenieuze typologieën en technieken om onze woonvormen te herdenken i.f.v. autarkie.

De stijgende energiekosten en de urgente zorg omtrent het klimaat staan bij de consument lijnrecht tegenover elkaar. Technologische oplossingen voor energiebesparingen in ons woonpark vergen grote financiële inspanningen. Het klimaat moet wijken als het-einde-van-de-maand de primaire bekommernis wordt.

Lees verder

2223_1- Casino van Blankenberge – herbestemmingsonderzoek.

Er is opnieuw de intentie om de casino van Blankenberge af te breken en nieuw herop te bouwen. Volgens onze informatie zou het oorspronkelijke art-déco gebouw (weliswaar verminkt) bewaard zijn achter de postmoderne verbouwingsingrepen uitgevoerd tijdens de jaren 1990.

Het onderzoek zal aangeven als er effectief reconstrueerbare art-déco elementen bewaard zijn en als het behoud van het gebouw kan bijdragen tot de revalorisatie van het art-deco erfgoed in Blankenberge.

meer info: b.delaey@telenet.be