2223_10- Hoe komt regeneratieve ontwikkeling aan bod in de huidige Vlaamse bouwwereld?

In dit onderzoek wordt een antwoord gezocht op bovenstaande vraag aan de hand van case studies. Een aantal projecten in Vlaanderen dienen onderzocht te worden en getoetst aan het ontwerp kader van regeneratieve ontwikkeling. Door het opzoeken van informatie, het voeren van interviews en een plaatsbezoek dienen een aantal cases verder uitgewerkt te worden.

Regeneratief ontwerpen en bouwen is de volgende stap voor de bouwsector. Het gaat verder dan de buzz die circulair bouwen, kringloopsluiting en zero impact anno 2022 creëren. Het gaat verder dan de inperking van onze vervuilende impact op de planeet.

Lees verder