2223_9- Hoe kunnen de bewoners van een naoorlogse woonwijk hun woning duurzaam aanpassen op vlak van energie, woonkwaliteit, gezondheid en levensbestendig wonen.

Het project ‘Transformatie van naoorlogse woonwijken’ heeft als doel om via participatie, co-creatie en een doorgedreven ondersteuning de bewoners en het gemeentebestuur richting een toekomstbestendige woonwijk en woning te loodsen.

Het onderzoek behelst het bevragen van de bewoners teneinde een zicht te krijgen op hun wensen, ideeën, …, het technisch uitwerken en verbeelden van de ‘ideale’ toekomstbestendige woning, het opmaken van technische hulpfiches om de bewoners te ondersteunen tijdens het uitvoeren van de werken en eventueel het opsommen van de verschillende subsidiemogelijkheden.

meer info: soetkin.decaluwe@leiedal.be