2223_8- Duurzame ontwerpmethodes: realiseren van een landschapsobservatiepunt, geconstrueerd uit ecologische, gerecupereerde en duurzame grondstoffen.

Site: een uitkijkpunt aan de vijvers van Bellefroid te Leuven.

Het doelpubliek van de constructie is in de eerste plaats de natuur: flora en fauna zijn prioriteit en de mens is slechts te gast. De constructie is opgebouwd uit massieve aardlagen met verschillende samenstellingen. Deze dienen als habitat voor plant en dier. De buitenkant kan en mag verweren. De binnenkant, die publiek toegankelijk is, niet. Langs de binnenzijde moet een duurzame keerwand ervoor zorgen dat de aardlagen niet eroderen.

Het onderzoek is tweeledig:
Enerzijds dient de keerwand aan de toegankelijke binnenzijde onderzocht te worden: onderzoek naar natuurlijk keerwandsysteem dat garanties geeft op lange termijn wat betreft veiligheid en stabiliteit.

Anderzijds wordt de opbouw van de aardlagen verder onderzocht. Het massieve deel bestaat uit verschillende stratificaties waarbij verfijnd onderzoek moet uitsluitsel geven over de juiste samenstelling. Deze in functie van stabiliteit, erosie, duurzaamheid en kwaliteiten voor gediversifieerde fauna en flora. De grondstoffen komen uit de onmiddellijke omgeving en werven te Leuven.

De stad Leuven is betrokken partner en brengt werven en materiaalstromen in kaart waarop beroep gedaan kan worden.

De studenten zullen proefopstellingen opzetten om hun onderzoek te staven.

meer info: jarno@nuarchitectuuratelier.com