2223_35- De minimale woonoppervlakte in Brugge is 33m². Dat staat vast. Hoe gaan we met minimale woonoppervlakte om bij nieuwe woonvormen?

De minimale woonoppervlakte die Vlaanderen oplegt is naar Brugse normen veel te beperkt. Om kwaliteitsvol permanent te wonen is volgens ons 33m² een absoluut minimum. Bij nieuwe woonvormen worden ruimtes gedeeld en is de woonoppervlakte niet meer duidelijk te bepalen.

We hebben nood aan een nieuw kader.

33m² blijft sowieso de minimale oppervlakte voor permanent wonen.

In de zoektocht naar een nieuw kader moet rekening gehouden worden met alle mogelijke normen en bestaande regelgeving. Denk aan sociale huisvestingsnormen, Vlaamse codex wonen, codex ruimtelijke ordening, NBN-normen, reglementen Stad Brugge, enz.
Uiteraard moet het kader getoetst worden aan de realiteit en worden er modelvoorbeelden op plan, maquette of digitale simulatie voor verschillende nieuwe woonvormen met verschillend aantal bewoners verwacht.
Dit onderzoek kan als discussiebasis dienen om de Brugse regelgeving aan te passen voor woonoppervlakte bij nieuwe woonvormen.

meer info: Marc.leonard@brugge.be