2223_34- Maak wervende en inspirerende toekomstbeelden van de Stad Brugge: straten, pleinen, parken, wijken die klimaatneutraal en klimaatrobuust zijn.

De Stad Brugge heeft een klimaatplan 2030 onder de noemer ‘BruggeNaarMorgen’. Dit plan omvat lokale doelstellingen om Brugge tegen 2050 klimaatneutraal en klimaatrobuust te maken. De stad Brugge wil graag inspirerende en wervende toekomstbeelden die Bruggelingen helpen verbeelden hoe wijk, straat, park, plein van de toekomst er uit ziet.

Dit veronderstelt interventies die de potenties van hernieuwbare energie, zachte fossielvrije stadsmobiliteit mogelijk maken, maar ook tegelijk ruimte geven voor extra groen, waterbuffering, lokale en plantaardige voeding en zoveel als mogelijk circulair ontworpen zijn.

Idealiter wordt een ’toolbox’ ontworpen waarmee Bruggelingen zelf aan de slag kunnen om hun eigen wijk/straat/plein/park klimaatneutraal en klimaatrobuust te ontwerpen.

Het werken met verschillende ‘lagen’ is wenselijk; niet enkel wegenis, maar ook de ondergrond (wat moet/zal er in de ondergrond veranderen qua waterhuishouding, energievoorziening, warmtetransport, …), de gebouwde omgeving (welke gewenst veranderingen zien we qua energie/water/… voorziening), de gewenste transportmodi, de groene omgeving, de energieproductie, …

meer info: Koen.Timmerman@brugge.be