2223_32- Rekentool : herbouwwaarde van een historisch pand.

Bepaal de intrinsieke economische waarde van een historisch pand op basis van de aangewende en bewerkte materialen en ambachtelijke technieken.


De tool moet toelaten de exacte heropbouwwaarde van een historisch pand te bepalen.

meer info: christophe.deschaumes@brugge.be