2223_29- Uitwerken van een protocol voor de ventilatieverslaggever.

Ventilatieverslaggeving is al een tijdje verplicht bij residentiële nieuwbouwprojecten en ingrijpende energetische renovaties. Omdat dit voor de bouwheer weer een bijkomende kost is die meestal niet voorzien is binnen het budget, komt het erop aan om de kosten voor de bouwheer zoveel mogelijk te drukken.

Het reduceren van de tijd die de ventilatie-ontwerper/verslaggever per project spendeert ligt hierbij voor een stuk aan de basis. Door het ontwikkelen van een gestandaardiseerde werkwijze/protocol voor zowel het ventilatievoorontwerp als het ventilatie prestatieverslag, kan de geïnvesteerde tijd worden beperkt. 

Binnen deze bachelorproef is het de bedoeling om voor zowel het ontwerp als de prestatieverslaggeving een standaard protocol te ontwikkelen: 

Ventilatievoorontwerp 

  • Ontwikkeling van een standaard volgorde voor het uittekenen van een ventilatievoorontwerp 
  • Uitwerken van een checklist van uit te werken onderdelen 
  • Standaardmethode voor het bepalen van diameters van ventilatiebuizen 
  • Standaardmethode voor het bepalen lengtes en debieten van ventilatieroosters 
  • Standaardcomponenten maken voor het uittekenen van voorontwerpplannen 

Ventilatieprestatieverslaggeving 

  • Standaardprocedure voor het meten van ventilatieventielen in een woning 
  • Template voor het documenteren van gemeten ventilatiedebieten 
  • Rekenprocedure voor het bepalen van eventuele boetes 

meer info: info@uscore.be