2223_12- Met welk stappenplan kunnen we circulaire ambities concretiseren bij infrastructuurprojecten van de Provincie?

Binnen de Provincie Oost-Vlaanderen stellen we een duurzaam beleid voorop maar willen we ook zelf toepassen wat we prediken en dus ook zelf vooruitstrevend(er) zijn in de manier waarop we met projecten (nieuwbouw, renovatie) omgaan.

Het circulair bouwen is onderdeel van een duurzaamheidsbeleid maar heeft vele gradaties en mogelijkheden.

Op welke manier kunnen we de overgang maken van ambities of voorstellen die vandaag geformuleerd worden naar een concreet werkbare praktijk? Hoe kunnen we vraag en aanbod van materialen en grondstoffen op elkaar afstemmen binnen gewenste hoeveelheden, kwaliteit en realistische termijnen? Hoe kunnen deze gerecycleerde bronnen ook gegarandeerd voldoen aan mogelijke normeringen? Moeten we altijd aan de ‘norm’ voldoen of zijn er alternatieve methoden om eventuele risico’s te beheren?
Welke obstakels zijn er binnen dit circulair traject en hoe zijn ze oplosbaar?

‘Circulair bouwen’ kan toegepast worden op infrastructuurprojecten en is een intrinsiek deel van de aanpak van het project.
Er zijn echter verschillende gradaties van toepassing: 1 op 1 met her-bruik bouwelementen, of als grondstof of als toelevering voor een andere toepassing zodat het niet in de afvalstroom terecht komt.  De praktische kant hiervan in projecten is niet altijd helder: beschikbaarheid, kwaliteit, garantie, …
Circulariteit in de bouw heeft iedereen de mond van vol maar staat nog in haar kinderschoenen, veel verder dan recyclage van afval komt men momenteel niet.  Wat zijn dus de pijnpunten en oplossingen om tot een hogere toepassingsgraad te komen.

meer info: michel.de.vos@oost-vlaanderen.be