2223_10- Hoe komt regeneratieve ontwikkeling aan bod in de huidige Vlaamse bouwwereld?

In dit onderzoek wordt een antwoord gezocht op bovenstaande vraag aan de hand van case studies. Een aantal projecten in Vlaanderen dienen onderzocht te worden en getoetst aan het ontwerp kader van regeneratieve ontwikkeling. Door het opzoeken van informatie, het voeren van interviews en een plaatsbezoek dienen een aantal cases verder uitgewerkt te worden.

Regeneratief ontwerpen en bouwen is de volgende stap voor de bouwsector. Het gaat verder dan de buzz die circulair bouwen, kringloopsluiting en zero impact anno 2022 creëren. Het gaat verder dan de inperking van onze vervuilende impact op de planeet.

Regeneratief ontwerpen en bouwen zet bouwen om tot een positieve kracht die
de natuur herstelt. De natuur is het uitgangspunt bij uitstek om de problemen op te lossen waar onze samenleving mee kampt. We herstellen wat verloren is gegaan.
Gebouwen en wijken dragen bij tot het herstel van de natuur. Een regeneratief gebouw is aanpasbaar, gezond en veerkrachtig. Het levert een actieve bijdrage aan het herstel van de plek. En nee, daar zijn geen hightech oplossingen voor nodig. Een groendak of een lap verticaal groen versterkt al de omgeving. In een mum verrijkt een gebouw de plaatselijke biodiversiteit, versterkt het de opslag van CO2 en doet het een duit in het zakje op vlak
van wateropslagcapaciteit.
Een gezonde portie creativiteit, out-of-the-box denken en samenwerking zijn de componenten om die shift te realiseren. Een open blik helpt om alles in een breder perspectief te plaatsen. Onze gebouwen en wijken zijn namelijk deel van een groter geheel. Dat moeten we te allen tijde in het achterhoofd houden. Regeneratief ontwerpen en bouwen houdt rekening met de wisselwerking tussen het gebouw en zijn omgeving.

Als eindresultaat zien we eerder een aantal onderbouwde fiches over de cases met nadruk op wat het gebouw regeneratief maakt, wat de geleerde lessen zijn tijdens het project en wat de knelpunten zijn. Naast de fiches die specifiek zijn per case zou er een overzicht moeten zijn met de mogelijkheden om in Vlaanderen regeneratief te bouwen. Dit zal niet volledig zijn na het bestuderen van een paar fiches maar kan wel al een aanzet zijn, waarmee wij verder kunnen.

Concreet moeten de studenten zich de informatie over regeneratief bouwen eigen maken en aan de hand van deze informatie de projecten bestuderen.

meer info: yara.helsen@vibe.be